Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Məqalələr

 1. F. Bağırov, “Nakam Sənətkar", “Yeni Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 8-9-2009, səh. 47
 2. F. Bağırov, “Yusif ibn Kuseyir məqbərəsi", “Yeni Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 5-6-2009, səh. 22
 3. F. Bağırov, “Mömünə Xatun məqbərəsi", “Yeni Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 1-2-2009, səh. 9
 4. F. Bağırov, “Şah Abbas piri" və " Gülüstan türbəsi", “Yeni Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 12-2008, səh. 36-37
 5. V. Abdullayev, “Təbii sərvətlərimiz həm də milli sərvətlərimizdir”, “Şərq qapısı” qəzeti, sayı 174, 06.09.08, səh. 5
 6. S. Əzimova, “Nuh yurduna ziyarət”, “Şərq qapısı” qəzeti, sayı 159, 16.08.08, səh. 6
 7. F. Bağırov, “Naxçıvan şəhərində qədim məhəllə adları-2”, “Yeni Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 7-2008, səh. 69
 8. F. Bağırov, “Naxçıvan şəhərində qədim məhəllə adları-1”, “Yeni Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 6-2008, səh. 53
 9. F. Bağırov, “Filmlərdə yaşayan həyat”, “Şərq qapısı” qəzeti, sayı 152, 2007, səh. 7
 10. F. Bağırov, “Sədərək rayonundakı ziyarətgahlar”, “Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 9-2007, səh. 46
 11. F. Bağırov, “Milli mənəvi həyatımızın əsas sahəsi olan kino”, “Nuh yurdu” qəzeti, sayı 29, 04.08.07, səh. 3
 12. F. Bağırov, “Əzablı günlər”,Pyes, “Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 4-2007, səh. 57
 13. F. Bağırov, “Əvəzolunmz ekran sərvətimiz”, “Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 1/2-2007, səh. 53
 14. F. Bağırov, “Tir-Əbülfəth ələmi”, “Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 10-2006, səh. 18
 15. F. Bağırov, “Kino ictimai həyatımızda qüdrətli silahdır”, “Şərq qapısı” qəzeti, sayı 138, 02.08.06, səh. 7
 16. F. Bağırov, “Babək rayonundakı ziyarətgahlar”, “Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 7-2006, səh. 13
 17. F. Bağırov, “Nuh Türbəsi”, “Mədəni-maarif” jurnalı, sayı 1-2006, s.47
 18. F. Bağırov, “Kino qüdrətli silahdır”, “Şərq qapısı” qəzeti, sayı 146, 02.08.05, səh. 6
 19. F. Bağırov, "B. Kəngərlinin xatirəsinə metodiki toplantı", kataloq-proqram, 2001
 20. F. Bağırov, "M. Tusinin 800 illiyinə həsr olunmuş uşaq yaradıcılığı sərgisi", kataloq, 2001
 21. F. Bağırov, "Estetik Tərbiyə Mərkəzi, rəssamlıq studiyasının yardıcılıq sərgisi", kataloq, 2000
 22. F. Bağırov, "Həmrəylik günü münasibətilə uşaq yaradıcılıq sərgisi", kataloq, 1999
 23. F. Bağırov, "Mənəvi həyat", "Nuh yurdu" qəzeti, sayı 5, 1996, səh. 4
 24. F. Bağırov, "Bahar sərgisi", "Şərq qapısı" qəzeti, sayı 42, 1992, səh. 4
 25. F. Bağırov, "Koroğlu-Naxçıvanda məskən salır", "Ədəbiyyat və İncəsənət" qəzeti, sayı 24, 1988, səh. 2
 26. F. Bağırov, "Bayram sərgisi", "Naxçıvan radiosu", 7-8 oktyabr 1987
 27. F. Bağırov, "Rəsm qalereyaları", "Sovet Naxçıvanı" qəzeti, sayı 137, 1987, səh. 4
 28. F. Bağırov, "Muxtar Respublikanın 50 illiyinə həsr olunmuş yardıcılıq sərgisi", kataloq, 1974